Kontejnery Pollok

Odvoz odpadu a suti Praha

602 359 693

odpady-pollok
Pollok
nejlevnejsi-kontejnery

Jezdíme non-stop

Kontejnery Praha

Likvidace suti a odpadu

Volejte non‑stop na číslo 602 359 693
Přijedeme kamkoliv v Praze díky normě EURO 5
Odvezeme vše - zeminu, odpad i suť

Odvoz odpadu a suti Praha

Jsme firma zabývající se odvozem a likvidací suti, zeminy a odpadu.

Jezdíme non-stop.

Vlastníme veškerá povolení k nakládání s odpady, vedeme evidenci odpadu a po skončení akce a zaplacení vydáváme zákazníkovi tzv. „potvrzení o převzetí odpadu ke zneškodnění“, zpravidla potřebné pro kolaudační rozhodnutí. Převzatý odpad ukládáme na skládkách k tomu určených, se kterými máme uzavřenou smlouvu o převzetí a likvidování odpadu ve smyslu zákona o odpadech č. 125/1997.

Služby, které nabízíme, jsou určeny nejen pro velké stavební firmy, ale i pro malé a střední podnikatele a soukromé osoby.

Ceník

Výhodné kontejnery v poměru objem/váha/cena.

Typ kontejneru 3m3 4m3 nejžádanější 9m3/1t velkoobjemový 12m3/1.5t velkoobjemový
čistá zemina2 000 Kč2 500 Kč
suť čistá2 300 Kč3 300 Kč
směsný odpad3 300 Kč3 800 Kčod 4 000 Kčod 5 000 Kč
BIO odpad2 500 Kč2 900 Kč3 700 Kč4 100 Kč
živice3 100 Kč4 200 Kč

Dokumenty

Druhy odpadu

Stáhnout

Provozní řád

Stáhnout

Galerie

Kontakt

Údaje pro přistavení kontejneru

Kontaktní údaje pro objednávku

Fakturační údaje
POLLOK s.r.o.
Jakutská 1203/17
100 00 Praha

IČO: 270 89 461
DIČ: CZ 270 89 461